Media

뒤로가기
Tiêu đề

Phỏng vấn tại nước ngoài và ủy thác làm ban giám khảo Hiệp hội người mẫu Châu Á và thế giới

Được đăng bởi C&D BLUE_VIETNAM(ip:14.32.55.36)

Ngày 2020-03-06 12:22:50

Xem 15

Đánh giá 0points  

Đề xuất Được Đề Xuất

Tin nhắn

Phỏng vấn tại nước ngoài và ủy thác làm ban giám khảo Hiệp hội người mẫu Châu Á và thế giới

Tệp đính kèm Phỏng vấn tại nước ngoài và ủy thác làm ban giám khảo Hiệp hội người mẫu Châu Á và thế giới (2).jpg

Mật khẩu
Sửa

Vui lòng nhập mật khẩu để xóa hoặc sửa nhận xét này.

Nhận xét

Không có nhận xét nào.

Sửa nhận xét

Tên

Mật khẩu

Tin nhắn

/ byte

Sửa Hủy
Mật khẩu
Gửi Hủy
Thêm nhận xét

Tên

Mật khẩu

Bao gồm 10-16 kí tự chứa ít nhất hai chữ cái in hoa và in thường/số/kí tự đặc biệt

Tin nhắn

/ byte

Đánh giá

Vui lòng không dùng dấu cách. (phân biệt dạng chữ)

nhận xét chỉ được phép thêm bởi Thành viên.


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
Đóng