Thông báo/ Tin tức/ Bài báo

뒤로가기
Tiêu đề

Công ty C&D Blue, road show 'Bio Life' nền tảng thông tin y tế.

Được đăng bởi C&D BLUE_VIETNAM(ip:)

Ngày 2020-03-12 11:23:43

Xem 13

Đánh giá 0points  

Đề xuất Được Đề Xuất

Tin nhắn

'Bio Life' - nn tng thông tin y tế ti Hàn Quc 

Doanh nghip chuyên môn nn tng thông tin y tế toàn cu 'BioLife ' đã chính thc bước vào th trường Hàn Quc thông qua bui din lưu đng din ra ti Seoul vào ngày 12 va qua. / (nh được cung cp bi Biolife)

 

CEO Liu khng đnh :" Hàn Quc là đi tác quan trng ca chúng tôi"

 

Bio Life đã t chc mt bui trình din ti W Marriott Dongdaemun Square Seoul vào ngày 12 đ chính thc công b quy mô thâm nhp vào th trường Hàn Quc. BioLife là mt nn tng thông tin y tế toàn cu nhm chia s các ngun lc y tế chính xác và an toàn bng cách s dng công ngh Block Chain. Bui trình din Seoul ca Biolife cũng chính là ln biu din đu tiên ti châu Á. Trước đó, Roadshow đã được t chc ti các quc gia hay lc đa ln như Anh, Ô-man và Úc. 

Giám đc điu hành William Liu ca Biolife Global đã tham d s kin này và phát biu v tm quan trng và trin vng khi h quyết đnh tiến vào Hàn Quc. Chuyên gia hot đng trong đi tác sinh hc Genevieve Reville, chuyên gia AI cp cao Tao Meng và chuyên gia v blockchain đng chuyên gia bo mt Larry Christopher đã gii thích v trin vng ca BioLife.

 

Có hơn 200 người đã tham d s kin bao gm các chuyên gia đến t các trung tâm sc khe, bnh vin đi hc cũng như các đi biu ca nhiu công ty m phm và các nhà đu tư,... tt c đu th hin s quan tâm đến Biolife. William Liu cho biết, ngành công nghip y tế tiên tiến ca Hàn Quc có nh hưởng ln đến thế gii. Cùng vi đó, Hàn s là đi tác rt quan trng trong giai đon m rng toàn cu ca BioLife.

 

sadzoo@donga.com Phóng viên Jung Yong-woon

https://sports.donga.com/3/all/20181216/93330165/3


Tệp đính kèm

Mật khẩu
Sửa

Vui lòng nhập mật khẩu để xóa hoặc chỉnh sửa bài đăng này.

Sửa nhận xét

Tên

Mật khẩu

Tin nhắn

/ byte

Sửa Hủy
Mật khẩu
Gửi Hủy

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
Đóng