Medical Marketing

뒤로가기

C&D Blue Company đang quảng bá ở nước ngoài với nội dung video độc đáo.

C&D Blue company thông qua sự hợp tác với các ngôi sao YouTube toàn cầu, tạo ra một nội dung video độc đáo về người nước ngoài trải qua các thủ tục thẩm mỹ hoặc mỹ phẩm tại Hàn Quốc để cung cấp thông tin cho các khách hàng tiềm năng quan tâm đến các dịch vụ y tế của Hàn Quốc. Chúng tôi đang nỗ lực để thúc đẩy các tổ chức y tế ở nước ngoài.

C&D Blue company thực hiện một hệ thống quản lý hoạt động tiếp thị hợp lý bằng cách tích hợp hệ thống tiếp thị của các tổ chức y tế.


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
Đóng